sound icon

มาช่วยทำให้คำว่า "เหยื่อ" หมดไป

sound icon

เปิดเสียงเพื่อรับรู้ประสบการณ์กว่า 1 ใน 3 ที่ผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลกเคยเจอ
คลิกเริ่มเมื่อพร้อม

เริ่ม
360 icon

หาทางออกและช่วยเธอได้
ในคลิกเดียว

images gif

เลื่อนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อค้นหาทางออก

images

ขอความช่วยเหลือ

โทร 1300 หรือ 191 ทางออกที่ดีที่สุด

สู้กลับ

สู้ด้วยความรุนแรง
ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแล้วเหรอ?

หนี

หนีได้ แต่ได้นานแค่ไหน?

ทำอาหารต่อ

ถ้าไม่ขอความช่วยเหลือ
มันจะหยุดได้ยังไง?